top of page

קול קורא לתלמידי/ות מחקר בנושאי פוליטיקה, מדיניות, חברה ותרבות אמריקאית 

מלגות מחקר לתשפ"ד (2023-2024)

המרכז לחקר ארה"ב בשיתוף תוכנית פולברייט באוניברסיטת תל אביב מציע מספר מלגות לסטודנטים/ות העוסקים/ות במובן הרחב בחקר החברה, פוליטיקה, מדיניות, משפט ותרבות האמריקאית. 

 

תלמידי ותלמידות תארים מתקדמים החוקרים/ות היבטים שונים של חברה, פוליטיקה, מדיניות ציבורית, כלכלה, היסטוריה, משפט, מגדר, איכות סביבה, יחב"ל, תקשורת ותרבות (לרבות ספרות, אמנות, מוזיקה וקולנוע) של ארה"ב, מוזמנים/ות להגיש את מועמדותם/ן לקבלת מלגות חד-פעמיות בסך 3,000-4,000 שקלים. המרכז ישקול תמיכה במחקרים מכל הסוגים, הכוללים שלל שיטות מחקר מכל הפקולטות, כל עוד הם נוגעים לארה"ב. 

 

ניתן להגיש הצעות בכל נושא הקשור לארה"ב, בין אם באופן ישיר או השוואתי. המלגות הן תחרותיות מאד, ויוענקו על בסיס פוטנציאל תוכניות המחקר, התאמתן ליעדי המחקר של המרכז והישגים אקדמיים של המועמדים/ות. ועדת הפרס שומרת לעצמה את הזכות שלא להקצות את כל המלגות בשנת תשפ"ד.

 

הזוכים/ות מתבקשים/ות להשתתף בפעילות המרכז בשנה הקרובה ולקחת חלק בכל מפגשי הסמינר המחלקתי השנתי (שלושה מפגשים בסה"כ במהלך סמסטר ב'). כמו כן, ייתכן והם/ן יוזמנו בסוף השנה לפרסם מאמר מקורי (בעברית) מתוך המחקר שלהם/ן בפלטפורמות המודפסות ו/או מקוונות של המרכז.  

 

קריטריונים:

קול הקורא פתוח לתלמידי/ות תואר שני (במסלול מחקרי בלבד) ודוקטורנטים/ות (שטרם הגישו את הדוקטורט) בכל המוסדות להשכלה גבוהה המוכרים במדינת ישראל (אוניברסיטאות ומכללות).

  • זוכים/ות בעבר במלגות המחקר של המרכז לחקר ארה"ב מוזמנים/ות להגיש שוב מועמדות, אך עדיפות תינתן למועמדים/ות שטרם זכו. על מי שכבר זכו בעבר להציג באופן מפורט את ההתקדמות במחקר.

 

 המסמכים הנדרשים להגשת מועמדות: 

- תיאור עבודת המחקר בעברית או באנגלית (3 עמודים מקסימום)

- קורות חיים בעברית או באנגלית (2 עמודים מקסימום)

- גיליון ציונים אחרון 

 

כל המעוניינים/ות להגיש מועמדות, אנא להעלות את הטפסים ישירות לתיקיית:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzv0pkxsXqvpPiQNp-2WN6ZU0wJdx0Ti2k7hThisojGAXypQ/viewform?usp=sf_link

התאריך האחרון להגשת מועמדות: 1 במרץ, 2024 

לשאלות נוספות:  uscenter@tauex.tau.ac.il

bottom of page